ഡോ. ടി. എസ്. ശ്യാംകുമാർ

എഴുത്തുകാരൻ, പ്രഭാഷകൻ, സാംസ്​കാരിക വിമർശകൻ. തന്ത്രപ്രായശ്ചിത്തം: കേരള സമൂഹവും ചരിത്രവും, ശബരിമല: ഹിന്ദുത്വ തന്ത്രങ്ങളും യാഥാർഥ്യവും, ആരുടെ രാമൻ? എന്നിവ പ്രധാന പുസ്തകങ്ങൾ.

Kerala

തിരുവിതാംകൂർ 'തമ്പുരാട്ടി'മാരുടെ പാദപൂജ ചെയ്യുന്ന ജനാധിപത്യ കേരളം

ഡോ. ടി. എസ്. ശ്യാംകുമാർ

Nov 11, 2023

Dalit

ദലിതൻ സംസ്‌കൃതം പഠിച്ച് ബ്രാഹ്മണ്യ ഹിന്ദുത്വയെ വിമർശിക്കുന്നു, അതാണ് അവരുടെ പേടി

ഡോ. ടി. എസ്. ശ്യാംകുമാർ, കെ. കണ്ണൻ

Oct 27, 2023

Kerala

‘കൊല്ലുമെന്നുവരെ ഭീഷണിയുണ്ട്, എങ്കിലും എനിക്ക് നിശ്ശബ്ദനാകാനാകില്ല’

ഡോ. ടി. എസ്. ശ്യാംകുമാർ

Oct 21, 2023

India

സമത്വസുന്ദരമല്ല കേരളം, ഇവിടെയും വേണം ജാതി സെന്‍സസ്

ഡോ. ടി. എസ്. ശ്യാംകുമാർ, സണ്ണി എം. കപിക്കാട്​, കെ. കണ്ണൻ

Oct 12, 2023

Cultural Studies

കോടതിയിലും കോളേജിലും ജ്യോതിഷത്തിന് എന്താണ് കാര്യം

ഡോ. ടി. എസ്. ശ്യാംകുമാർ

Jun 05, 2023

Religion

വിശ്വാസികളിൽനിന്ന്​ ബ്രാഹ്​മണധർമം പുറന്തള്ളിയ ‘ബഹുജന’ങ്ങൾ

ഡോ. ടി. എസ്. ശ്യാംകുമാർ

May 01, 2023

Education

പാഠപുസ്തകത്തിൽ നിന്നും മുഗൾ ചരിത്രം ഒഴിവാക്കുമ്പോൾ?

ഡോ. ടി. എസ്. ശ്യാംകുമാർ

Apr 04, 2023

India

ഉറക്കെ സംസാരിക്കേണ്ട പ്രതിപക്ഷത്തിന്റെ കാലം

ഡോ. ടി. എസ്. ശ്യാംകുമാർ

Mar 24, 2023

Labour

ഗുരുവായൂർ ദേവസ്വം വിജ്​ഞാപനത്തിൽ കേരളം ഒരു ‘ഉത്തമ ബ്രാഹ്​മണ രാജ്യ’മാണ്​

ഡോ. ടി. എസ്. ശ്യാംകുമാർ

Feb 04, 2023

Movies

സന്യാസിമാരുടെ ധർമ സെൻസർബോർഡിന്​ ദേവതമാരെ ലഹരിമുക്തരാക്കാനാകുമോ?

ഡോ. ടി. എസ്. ശ്യാംകുമാർ

Jan 22, 2023

Kerala

പാചക ബ്രാഹ്‌മണ്യ വാദികളുടെ തല തിരിഞ്ഞ ചരിത്ര വായന

ഡോ. ടി. എസ്. ശ്യാംകുമാർ

Jan 09, 2023

Movies

രതിയുടെയും കാമത്തിന്റെയും ഇന്ത്യ

ഡോ. ടി. എസ്. ശ്യാംകുമാർ

Dec 16, 2022

Society

ശബരിമലയിലെ ബ്രാഹ്​മണ സംവരണം: കോടതിവിധികൊണ്ടുമാത്രം മറികടക്കാനാകാത്ത പ്രശ്​നം

ഡോ. ടി. എസ്. ശ്യാംകുമാർ

Dec 04, 2022

Cultural Studies

ബ്രാഹ്​മണ ദുഃഖമല്ല ഇന്ത്യൻ ദുഃഖം, വ്യാജം പാടുന്ന നാമസങ്കീർത്തനങ്ങൾ

ഡോ. ടി. എസ്. ശ്യാംകുമാർ

Nov 19, 2022

History

ക്ഷേത്രത്തിലേക്കുള്ള പ്രവേശനം, ജനാധിപത്യത്തിൽ നിന്നുള്ള ഇറങ്ങിപ്പോകൽ

ഡോ. ടി. എസ്. ശ്യാംകുമാർ

Nov 12, 2022

Society

ഇന്നും തുടരുന്ന നരബലിയും മന്ത്രവാദവും

ഡോ. ടി. എസ്. ശ്യാംകുമാർ

Oct 11, 2022

Religion

കരുണാവാൻ നബി മുത്തുരത്നം

ഡോ. ടി. എസ്. ശ്യാംകുമാർ

Oct 09, 2022

Dalit

എന്നാണ് എല്ലാവരും എഴുതാൻ തുടങ്ങിയത്?

ഡോ. ടി. എസ്. ശ്യാംകുമാർ, ലക്ഷ്​മി രാജീവ്​

Oct 05, 2022

Cultural Studies

വാമനൻ ബന്ദിയാക്കിയ ​​​​​​​മഹാബലി മിത്ത്​

ഡോ. ടി. എസ്. ശ്യാംകുമാർ

Sep 01, 2022

Literature

അവർണ കവികളുടെ മാതൃക ആശാനോ? ‘സീത’യെ മുൻനിർത്തി വിമർശന വായന

ഡോ. ടി. എസ്. ശ്യാംകുമാർ

Jul 11, 2022

Literature

സംസ്‌കൃതവും മാർക്‌സും തമ്മിലെന്ത്?

ഡോ. ടി. എസ്. ശ്യാംകുമാർ

May 05, 2022

Society

അപകടം പതിയിരിക്കുന്ന കുബേര യാഗം

ഡോ. ടി. എസ്. ശ്യാംകുമാർ

May 04, 2022

History

കർണാടക സർക്കാർ പറയുന്നു;​ ടിപ്പു ചരിത്രത്തിലില്ല, വെറും ഭാവനാസൃഷ്​ടി!

ഡോ. ടി. എസ്. ശ്യാംകുമാർ

Apr 09, 2022

Society

അയിത്ത വ്യവസ്​ഥ പ്രതിഷ്​ഠിക്കുന്ന തന്ത്ര ഗ്രന്​ഥങ്ങളെപ്പിടിച്ച്​ ഇന്നും ആണയിട്ടുകൊണ്ടിരിക്കുന്ന കേരളം!

ഡോ. ടി. എസ്. ശ്യാംകുമാർ

Mar 29, 2022