വി. അബ്ദുൽ ലത്തീഫ്

കവി. ശ്രീശങ്കരാചാര്യ സംസ്കൃതസർവ്വകലാശാല കൊയിലാണ്ടി പ്രാദേശിക കേന്ദ്രത്തിൽ മലയാളവിഭാഗം അസിസ്റ്റന്റ് പ്രൊഫസർ, പേരക്കയുടെ മണം, മലയാളി ആടുജീവിതം വായിക്കുന്നതെന്തുകൊണ്ട്, കാസറഗോട്ടെ മറാഠികൾ: ഭാഷയും സമൂഹവും, നീർമാതളത്തോട്ടത്തിന്റെ അല്ലികളിൽനിന്ന് അല്ലികൾ പൊട്ടിച്ചെടുക്കുന്ന വിധം എന്നിവ പ്രധാന പുസ്തകങ്ങൾ ​​​​​​​

Poetry

ഉച്ചിയിൽ ഒരു കടൽ

വി. അബ്ദുൽ ലത്തീഫ്

Nov 16, 2023

World

പലസ്തീൻ എന്ന യാഥാർഥ്യം, കേരളം എന്ന പ്രതികരണം

വി. അബ്ദുൽ ലത്തീഫ്

Nov 03, 2023

Education

പിഎച്ച്​.ഡി ഗവേഷണവും സംവരണവും: യൂണിവേഴ്​സിറ്റികൾ എന്തു ചെയ്യുന്നു?

വി. അബ്ദുൽ ലത്തീഫ്

Jun 12, 2023

Literature

വിഷ്​ണുപ്രസാദ്​ അഭിമുഖം: പി. രാമന്​ ഒരു മറുപടി

വി. അബ്ദുൽ ലത്തീഫ്

May 30, 2023

Literature

‘മലയാള കവിതയിൽ കോക്കസുണ്ട്’​; വിഷ്ണുപ്രസാദിനൊപ്പം കവിതയുടെ മുപ്പതുവർഷങ്ങളിലൂടെ…

വിഷ്​ണുപ്രസാദ്​, വി. അബ്ദുൽ ലത്തീഫ്

May 26, 2023

Women

പെൺകുട്ടികൾക്കുള്ള ​​​​​​​പത്തു കല്പനകൾ

വി. അബ്ദുൽ ലത്തീഫ്

Apr 03, 2023

Literature

കവി വിഷ്ണു പ്രസാദിനെക്കുറിച്ച്, കവിതയിലെ ഒരു പ്രതിസന്ധിയെക്കുറിച്ച്

വി. അബ്ദുൽ ലത്തീഫ്

Mar 19, 2023

Society

ദൈവം, മതം, വിശ്വാസം: തിരുത്തൽ പ്രക്രിയയുടെ സാധ്യതകൾ

വി. അബ്ദുൽ ലത്തീഫ്

Mar 09, 2023

Football

കണ്ണടക്കേണ്ടിടത്ത് അടച്ചില്ലെങ്കിൽ ഏതു മൊയ്‌ല്യാരും കോമാളിയാകും

വി. അബ്ദുൽ ലത്തീഫ്

Nov 26, 2022

Poetry

രണ്ടു കിണറുകൾ

വി. അബ്ദുൽ ലത്തീഫ്

Nov 04, 2022

Gender

കാമ്പസുകളിലെ ലൈംഗികാതിക്രമം: പടിക്കുപുറത്താണ്​, ഇപ്പോഴും നീതി

വി. അബ്ദുൽ ലത്തീഫ്

Oct 23, 2022

Travel

ഉസ്‌കുദാരാ ഗിദർ കെൻ: മഴയൊഴിഞ്ഞ അനറ്റോളിയയിൽ

മഹമൂദ് കൂരിയ, വി. അബ്ദുൽ ലത്തീഫ്

Oct 23, 2022

Society

ഈശ്വരൻ ഉണ്ട് എന്നു പറയുന്നതും ഇല്ല എന്നു പറയുന്നതും ​​​​​​​ഒരേസമയം നുണയാകുന്നത്​...

വി. അബ്ദുൽ ലത്തീഫ്

Oct 09, 2022

Travel

പ്രണയത്തിന്റെ രണ്ട് ടർക്കിഷ് മിത്തുകൾ

മഹമൂദ് കൂരിയ, വി. അബ്ദുൽ ലത്തീഫ്

Aug 27, 2022

Travel

എഫ്യൂസസ്; ഒരു സംസ്‌കാരത്തിന്റെ അസ്ഥികൂടം

മഹമൂദ് കൂരിയ, വി. അബ്ദുൽ ലത്തീഫ്

Aug 13, 2022

Travel

കടലുകളിൽനിന്ന് തുർക്കി കാണുമ്പോൾ

മഹമൂദ് കൂരിയ, വി. അബ്ദുൽ ലത്തീഫ്

Aug 04, 2022

Travel

വരൂ, നമുക്ക് സാസ സംസാരിക്കാം

മഹമൂദ് കൂരിയ, വി. അബ്ദുൽ ലത്തീഫ്

Jul 19, 2022

Travel

തുര്‍ക്കി : അത്താത്തുര്‍ക്കില്‍ നിന്നും ഉര്‍ദുഗാനിലേക്കുള്ള ദൂരം

മഹമൂദ് കൂരിയ, വി. അബ്ദുൽ ലത്തീഫ്

Jul 15, 2022

Travel

സമയുടെ മാസ്മരികതയിലേക്ക്

മഹമൂദ് കൂരിയ, വി. അബ്ദുൽ ലത്തീഫ്

Jul 05, 2022

Travel

രുചിയുടെ സാമ്രാജ്യം

മഹമൂദ് കൂരിയ, വി. അബ്ദുൽ ലത്തീഫ്

Jun 28, 2022

Travel

ഉസ്‌കുദാരാ ഗിദർ കെൻ: മഴയൊഴിഞ്ഞ അനറ്റോളിയയിൽ

മഹമൂദ് കൂരിയ, വി. അബ്ദുൽ ലത്തീഫ്

Jun 16, 2022

World

മോസ്​കോയിൽനിന്ന്​ റഷ്യൻ സുഹൃത്ത്​ പറയുന്നു; ‘ഇവിടെ പ്രത്യേകിച്ചൊന്നുമില്ല’

വി. അബ്ദുൽ ലത്തീഫ്

Apr 14, 2022

Cricket

ഷെയ്ൻ വോൺ : ഹൃദയത്തിലേക്ക് പന്തെറിഞ്ഞ മഹാമാന്ത്രികൻ

വി. അബ്ദുൽ ലത്തീഫ്

Mar 05, 2022

World

റഷ്യയുടെ യുദ്ധകാലത്ത്​ അമേരിക്കയെക്കുറിച്ച്​ ചില സംശയങ്ങൾ

വി. അബ്ദുൽ ലത്തീഫ്

Mar 03, 2022