പി. കൃഷ്ണപ്രസാദ്

രാജ്യത്തെ കർഷക പ്രസ്ഥാനങ്ങളുമായി ബന്ധപ്പെട്ട് പ്രവർത്തിക്കുന്നു. അഖിലേന്ത്യ കിസാൻ സഭ ഫിനാൻസ് സെക്രട്ടറി. സുൽത്താൻ ബത്തേരിയിൽ നിന്നുള്ള സി.പി.എം എം.എൽ.എയായിരുന്നു

India

രാജി മാത്രം ​പോരാ, ബീരേൻ സിങ്​ കുറ്റവിചാരണ ചെയ്യപ്പെടണം

പി. കൃഷ്ണപ്രസാദ്

Jul 24, 2023

India

മണിപ്പുരിൽ നടക്കുന്നത്​ അപകടകരമായ സ്വത്വ രാഷ്​ട്രീയ പരീക്ഷണം

പി. കൃഷ്ണപ്രസാദ്

Jul 12, 2023

Politics

ഗുസ്​തി താരങ്ങളുടെ സമരം തുറന്നുകാട്ടുന്നു; ഭരണകൂടം നടത്തിയ നിയമലംഘനങ്ങൾ

പി. കൃഷ്ണപ്രസാദ്

Jun 19, 2023

Sports

ഗുസ്​തി താരങ്ങൾക്കൊപ്പം കർഷകരും; ഇതൊരു വേറിട്ട സമരമായി മാറുകയാണ്​…

പി. കൃഷ്ണപ്രസാദ്, റിദാ നാസർ

May 11, 2023

India

കർഷക- തൊഴിലാളി സമരം ഭരണവിരുദ്ധ വികാരമുണ്ടാക്കും, അത്​ 2024-ൽ പ്രതിഫലിക്കും

പി. കൃഷ്ണപ്രസാദ്, കെ. കണ്ണൻ

Mar 21, 2023

Labour

യുവാക്കൾ തിരിച്ചറിയുന്നു, ഇത്​ ഞങ്ങളെ വലിച്ചെറിയാനുള്ള പദ്ധതിയാണ്​

പി. കൃഷ്ണപ്രസാദ്, കെ. കണ്ണൻ

Jun 23, 2022

Business

പാൽ വിപണിയും വിദേശ കുത്തകകൾക്ക്, എട്ടു കോടി കുടുംബങ്ങൾക്കാണ്​ നഷ്​ടം

പി. കൃഷ്ണപ്രസാദ്

May 23, 2022

Memoir

സഖാവ് പി.എ: ജീവിതം പാർട്ടിക്കു സമർപ്പിച്ച ജനകീയ നേതൃത്വം

പി. കൃഷ്ണപ്രസാദ്

Jan 22, 2022

Agriculture

ഒരു സമരം ലക്ഷ്യത്തിലേക്ക്​ സഞ്ചരിച്ച വഴികൾ

പി. കൃഷ്ണപ്രസാദ്

Nov 21, 2021

India

വെടിവെച്ചുകൊന്ന്​ മൃതദേഹത്തിൽ നൃത്തം ചവിട്ടുന്ന ഭീകരത ബി.ജെ.പി ഒറ്റപ്പെടുന്നതിന്റെ പരിഭ്രാന്തിയിൽനിന്നാണ്

പി. കൃഷ്ണപ്രസാദ്, കെ. കണ്ണൻ

Sep 26, 2021

India

ബി.ജെ.പിയെ തുറന്നുകാട്ടിയ സമരം

പി. കൃഷ്ണപ്രസാദ്

May 25, 2021

Kerala

പുതിയ ഇടതുപക്ഷ സർക്കാറിന് ബംഗാളിൽനിന്ന് പാഠങ്ങളുണ്ട്

പി. കൃഷ്ണപ്രസാദ്

May 06, 2021

Agriculture

കർഷക സമരം ചെറുക്കുന്നത് വർഗീയതയെ കൂടിയാണ്

പി. കൃഷ്ണപ്രസാദ്

Dec 31, 2020

Agriculture

വ്യക്തികളല്ല, വർഗം തന്നെയാണ്​ നേതാവ്​

പി. കൃഷ്ണപ്രസാദ്

Dec 03, 2020