എസ്. ജോസഫ്

കവി. എറണാകുളം മഹാരാജാസ്​ കോളേജിൽ മലയാളം അധ്യാപകനായിരുന്നു. കറുത്ത കല്ല്, മീൻകാരൻ, ഐഡന്റിറ്റി കാർഡ്, ഉപ്പന്റെ കൂവൽ വരയ്ക്കുന്നു, ചന്ദ്രനോടൊപ്പം, വെള്ളം എത്ര ലളിതമാണ് തുടങ്ങിയവ പ്രധാന കൃതികൾ.

Poetry

മരീചിക

എസ്. ജോസഫ്

Feb 15, 2024

Poetry

ഇറോട്ടിക് കവിതകൾ

എസ്. ജോസഫ്

Sep 08, 2023

Science and Technology

ഗൂഗിൾ; ചില സന്ദേഹങ്ങൾ

എസ്. ജോസഫ്

Sep 08, 2023

Literature

പുതുകവിതയ്​ക്കാവശ്യമില്ല, വിഗ്രഹങ്ങളും ജനകീയ കവികളും

എസ്. ജോസഫ്

Jun 04, 2023

Dalit

ഞാൻ ദലിതനല്ല, ക്രിസ്​ത്യനല്ല, ആണുതാനും... കേരളീയനാണ്​, എന്നാൽ കേരളത്തിൽ എനിക്ക്​ ഇടമില്ല...

എസ്. ജോസഫ്

Jan 17, 2023

Travel

തുർക്കിയിലുണ്ട്​, ഗ്രീസും റോമും

എസ്. ജോസഫ്

Jan 02, 2023

Memoir

‘ഉണരുന്ന കവിത’ക്കായി ഉണർന്നിരുന്ന മൂന്നു രാത്രികൾ

എസ്. ജോസഫ്

Dec 31, 2022

Travel

ചരിത്രം ​​​​​​​കെട്ടുകഥ കൂടിയാണ്​

എസ്. ജോസഫ്

Dec 25, 2022

Travel

തുർക്കിയിലെ ​​​​​​​ദരിദ്രമായ ലോകങ്ങൾ

എസ്. ജോസഫ്

Dec 18, 2022

Travel

പാതാള നഗരത്തിലൂടെ ​​​​​​​ഒരു മിസ്​റ്റിക്​ സഞ്ചാരം

എസ്. ജോസഫ്

Dec 10, 2022

Travel

മനുഷ്യരുടെ പുരാതനമായ ​​​​​​​അടയാളങ്ങൾ

എസ്. ജോസഫ്

Dec 03, 2022

Travel

ഇസ്താംബുളിൽ, ​​​​​​​പാമുക്കിനെ ഓർത്ത്​

എസ്. ജോസഫ്

Nov 23, 2022

Travel

തുർക്കിയിലേക്കൊരു യാത്ര

എസ്. ജോസഫ്

Nov 05, 2022

Poetry

എന്റെ കവയിത്രിക്കുള്ള വരികൾ

എസ്. ജോസഫ്

Oct 17, 2022

Dalit

എനിക്ക് നിലപാടുകളില്ല

എസ്. ജോസഫ്

Sep 10, 2022

Literature

മലയാള കവിത ഇങ്ങനെ മതിയോ? ‘എമേർജിങ് പോയട്രി’ക്കുണ്ട്​ ഉത്തരം

എസ്. ജോസഫ്

Jul 03, 2022

Poetry

പുല്ലാംകുഴൽ

എസ്. ജോസഫ്

May 24, 2022

Literature

മാസ്റ്ററി ഇല്ലാത്ത മൈക്കാടുപണിക്കാരാണ് കൂടുതൽ കവികളും, മേസ്തിരിമാർ വിരലിലെണ്ണാവുന്നവർ മാത്രം.

എസ്. ജോസഫ്

Apr 21, 2022

Literature

വാക്കുകൾ ഇല്ലാത്ത കവിത

എസ്. ജോസഫ്

Feb 04, 2022

Poetry

ദ്വന്ദ്വയുദ്ധം

എസ്. ജോസഫ്

Jan 18, 2022

Poetry

ലേഡി കില്ലർ, റെസ്റ്റോറന്റിൽ

എസ്. ജോസഫ്

Oct 30, 2021

Poetry

പോയറ്റ് ലുറേറ്റ്

എസ്. ജോസഫ്

Aug 11, 2021

Poetry

കറുത്ത ഗാനം

എസ്. ജോസഫ്

Jun 24, 2021

Memoir

മഹാരാജാസിൽ നിന്ന് പടിയിറങ്ങുമ്പോൾ

എസ്. ജോസഫ്

Apr 16, 2021