ഡോ. എ. കെ. ജയശ്രീ

കേരളത്തിലെ ഫെമിനിസ്റ്റ് പ്രസ്ഥാനത്തിന്റെ പ്രോദ്ഘാടകരിൽ പ്രമുഖ. കണ്ണൂർ മെഡിക്കൽ കോളേജിൽ കമ്യൂണിറ്റി മെഡിസിൻ വിഭാഗം മേധാവിയായിരുന്നു.

Health

ചികിത്സാപ്പിഴനിരയായ രോഗിയും പിഴവു പറ്റിയ ഡോക്ടറും, ക്ഷോഭമില്ലാതെ തിരിച്ചറിയേണ്ട രണ്ട് മനുഷ്യാവസ്ഥകൾ

ഡോ. എ. കെ. ജയശ്രീ

May 23, 2024

India

തെരഞ്ഞെടുപ്പ് ജനങ്ങളുടെ ഉൽസവമോ ആണുങ്ങളുടെ ഉത്സവമോ?

ഡോ. എ. കെ. ജയശ്രീ

Apr 05, 2024

Memoir

കൗമാര കാമനകൾ |ഡോ. എ.കെ. ജയശ്രീയുട ആത്മകഥാഭാഗം കനി കുസൃതി വായിക്കുന്നു

ഡോ. എ. കെ. ജയശ്രീ, കനി കുസൃതി

Apr 02, 2024

Kerala

എലിയെ തോല്‍പ്പിക്കാന്‍ മറൈന്‍ ഡ്രൈവ് ചുടരുത്

ഡോ. എ. കെ. ജയശ്രീ

Sep 25, 2023

Science and Technology

കാൻസറാണോ എന്നറിയാൻ ഗൂഗിൾ തെരയുന്നവരോട് ഒരു ഡോക്ടർക്ക് പറയാനുള്ളത്…

ഡോ. എ. കെ. ജയശ്രീ

Sep 06, 2023

Media

പിന്തള്ളപ്പെട്ടവരുടെ പ്ലാറ്റ്​ഫോം, മനുഷ്യരെ കൂട്ടിയിണക്കുന്ന മീഡിയ

ഡോ. എ. കെ. ജയശ്രീ

Apr 10, 2023

Books

മരണം ജീവിതത്തെ പുണരുന്ന നിമിഷങ്ങളിൽ ​​​​​​​നിങ്ങൾ എങ്ങനെയായിരിക്കും?

ഡോ. എ. കെ. ജയശ്രീ

Mar 18, 2023

Women

സ്ത്രീ പുരുഷന്റെ 'സംരക്ഷണ'യിൽ ചുരുണ്ടുകഴിയുന്ന കാലം കഴിഞ്ഞു

ഡോ. എ. കെ. ജയശ്രീ

Feb 14, 2023

Women

പെൺഭാവനകൾ പൂക്കുന്നിടം

ഡോ. എ. കെ. ജയശ്രീ

Feb 13, 2023

Society

അപമാനങ്ങൾ വഴിമാറും, സ്വാഭിമാനം, ശരീരികളായി മാറുന്നിടത്ത്...

ഡോ. എ. കെ. ജയശ്രീ

Dec 26, 2022

Autobiography

എഴുകോൺ

ഡോ. എ. കെ. ജയശ്രീ, കനി കുസൃതി

Oct 23, 2022

Society

വെറുപ്പിന്റെ വേരും പടലും

ഡോ. എ. കെ. ജയശ്രീ

Oct 22, 2022

Gender

ഇടകലരേണ്ട ​​​​​​​ഉടലുകൾ

ഡോ. എ. കെ. ജയശ്രീ

Sep 03, 2022

Health

കോവിഡിനുശേഷം പിടിവിട്ടുപോകുന്നു ​​​​​​​കുട്ടികളുടെ മനസ്സും ശരീരവും

ഡോ. എ. കെ. ജയശ്രീ

Jul 29, 2022

Society

ലൈംഗിക തൊഴിലും സമൂഹവും

മനില സി. മോഹൻ, ഡോ. എ. കെ. ജയശ്രീ

Jun 29, 2022

Society

സെക്‌സിന്റെയും സദാചാരത്തിന്റെയും ബാധ്യത ലൈംഗിക തൊഴിലാളികളുടെ തലയിൽ വെക്കരുത്

മനില സി. മോഹൻ, ഡോ. എ. കെ. ജയശ്രീ

Jun 13, 2022

Society

സെക്‌സിന്റെയും സദാചാരത്തിന്റെയും ബാധ്യത ലൈംഗിക തൊഴിലാളികളുടെ തലയിൽ വെക്കരുത്

ഡോ. എ. കെ. ജയശ്രീ, മനില സി. മോഹൻ

Jun 03, 2022

Women

പരാതിക്കാരിയാകാം എന്ന സന്നദ്ധത ഒരു ബോൾഡ് ഡിസിഷനാണ് ; എന്താണ് റേപ്പ്? എന്താണ് കൺസെന്റ്?

ഡോ. എ. കെ. ജയശ്രീ, അഡ്വ. പി.എം. ആതിര, മനില സി. മോഹൻ

May 12, 2022

Women

ഉണരുന്ന ഉടലുകൾ

ഡോ. എ. കെ. ജയശ്രീ

Apr 07, 2022

Health

മരണം ജീവിതത്തെ പുണരുന്ന നിമിഷങ്ങളിൽ ​​​​​​​നിങ്ങൾ എങ്ങനെയായിരിക്കും?

ഡോ. എ. കെ. ജയശ്രീ

Mar 03, 2022

Gender

വിഷചികിത്സയും പ്രതിരോധവും, പ്രണയ വൈകല്യത്തിനും

ഡോ. എ. കെ. ജയശ്രീ

Dec 22, 2021

Autobiography

ആലാപമാത്രമഖിലം

ഡോ. എ. കെ. ജയശ്രീ

Nov 25, 2021

Autobiography

മഹാവ്യാധിക്കൊപ്പം

ഡോ. എ. കെ. ജയശ്രീ

Nov 19, 2021

Autobiography

മെറ്റമോർഫോസിസ്

ഡോ. എ. കെ. ജയശ്രീ

Nov 13, 2021