ആദി

കവി. ശ്രീ ശങ്കരാചാര്യ സംസ്​കൃത സർവകലാശാലയിൽ എം.എ മലയാളം വിദ്യാർഥി

Memoir

‘എഴുത്താൾ’ ആയ വർഷം, തുടരുന്ന പോരാട്ടങ്ങളുടെയും

ആദി

Jan 01, 2023

LGBTQI+

തരിക സഹജരേ, ഞങ്ങൾക്കൊരു മനുഷ്യമുദ്ര, മറപ്പുര

ആദി

Oct 24, 2022

LGBTQI+

രണ്ടു ദിവസം മൂത്രം ഒഴിക്കാതെയാണ് ഞാൻ ക്ലാസെടുത്തത്​; കൊടും വിവേചനത്തെക്കുറിച്ച്​ ഒരു ക്വിയർ വിദ്യാർഥി തുറന്നെഴുതുന്നു

ആദി

Oct 11, 2022

LGBTQI+

വിദ്യാർഥികളുടെ കാലിലേക്കാണ് അധ്യാപകർ ഇപ്പോഴും നോക്കിയിരിക്കുന്നത്, അതാണ്​ എന്റെ അനുഭവം

ആദി, കെ.വി. ദിവ്യശ്രീ

Jun 24, 2022

LGBTQI+

ആദിലയുടെയൂം നൂറയുടെയും കാലത്തെ ​​​​​​​ക്വിയർ മനുഷ്യരെക്കുറിച്ച്

ആദി

Jun 08, 2022

LGBTQI+

ഒരു ക്വിയർ വിദ്യാർത്ഥിയെന്ന നിലയിൽ ബി.എഡ് ക്ലാസ്​ മുറിയിൽ ഞാൻ ശ്വാസം മുട്ടുകയാണ്

ആദി

Feb 02, 2022

LGBTQI+

ചരിത്രം സ്വവർഗ്ഗാനുരാഗികളോട് മാപ്പ് പറയേണ്ടതുണ്ട് !

ആദി

Dec 01, 2021

LGBTQI+

ഫാസിസ്​റ്റ്​ വിരുദ്ധർ നിർമിച്ചെടുക്കുന്ന സ്വവർഗ ലൈംഗികപ്പേടി

ആദി

Nov 30, 2021

LGBTQI+

അനന്യക്ക് നീതി കിട്ടേണ്ടതുണ്ട്

ആദി

Jul 21, 2021

LGBTQI+

ജൂൺ, ക്വിയർ മനുഷ്യരുടെ മാസം ഓർക്കാം, സ്റ്റോൺവാൾ വിമോചന സമര പാഠങ്ങളെ

ആദി

Jun 07, 2021

LGBTQI+

തരിക സഹജരേ, ഞങ്ങൾക്കൊരു മനുഷ്യമുദ്ര, മറപ്പുര

ആദി

May 18, 2021

Poetry

നാൽക്കാലി

ആദി

Apr 15, 2021

Poetry

കാലുകൾക്കിടയിലും തലയ്ക്ക് മേലേയുമുള്ള രഹസ്യങ്ങൾ

ആദി

Jan 11, 2021