ആദി⠀

കവി. ശ്രീ ശങ്കരാചാര്യ സംസ്​കൃത സർവകലാശാലയിൽ റിസർച്ച് സ്കോളർ. പെണ്ണപ്പൻ എന്ന കവിതാസമാഹാരം പ്രസിദ്ധീകരിച്ചിട്ടുണ്ട്.

Poetry

സത്തിയം പലത് *

ആദി⠀

Jan 04, 2024

LGBTQI+

സ്വവര്‍ഗ വിവാഹം: ഈ വിധിയില്‍ നിരാശയില്ല

ആദി⠀

Oct 18, 2023

LGBTQI+

'വിവാഹാവകാശത്തിനുവേണ്ടിയുള്ള സമരം എന്റേതല്ല'

ആദി⠀

Apr 18, 2023

Memoir

‘എഴുത്താൾ’ ആയ വർഷം, തുടരുന്ന പോരാട്ടങ്ങളുടെയും

ആദി⠀

Jan 01, 2023

LGBTQI+

തരിക സഹജരേ, ഞങ്ങൾക്കൊരു മനുഷ്യമുദ്ര, മറപ്പുര

ആദി⠀

Oct 24, 2022

LGBTQI+

രണ്ടു ദിവസം മൂത്രം ഒഴിക്കാതെയാണ് ഞാൻ ക്ലാസെടുത്തത്​; കൊടും വിവേചനത്തെക്കുറിച്ച്​ ഒരു ക്വിയർ വിദ്യാർഥി തുറന്നെഴുതുന്നു

ആദി⠀

Oct 11, 2022

LGBTQI+

വിദ്യാർഥികളുടെ കാലിലേക്കാണ് അധ്യാപകർ ഇപ്പോഴും നോക്കിയിരിക്കുന്നത്, അതാണ്​ എന്റെ അനുഭവം

ആദി⠀, കെ.വി. ദിവ്യശ്രീ

Jun 24, 2022

LGBTQI+

ആദിലയുടെയൂം നൂറയുടെയും കാലത്തെ ​​​​​​​ക്വിയർ മനുഷ്യരെക്കുറിച്ച്

ആദി⠀

Jun 08, 2022

LGBTQI+

ഒരു ക്വിയർ വിദ്യാർത്ഥിയെന്ന നിലയിൽ ബി.എഡ് ക്ലാസ്​ മുറിയിൽ ഞാൻ ശ്വാസം മുട്ടുകയാണ്

ആദി⠀

Feb 02, 2022

LGBTQI+

ചരിത്രം സ്വവർഗ്ഗാനുരാഗികളോട് മാപ്പ് പറയേണ്ടതുണ്ട് !

ആദി⠀

Dec 01, 2021

LGBTQI+

ഫാസിസ്​റ്റ്​ വിരുദ്ധർ നിർമിച്ചെടുക്കുന്ന സ്വവർഗ ലൈംഗികപ്പേടി

ആദി⠀

Nov 30, 2021

LGBTQI+

അനന്യക്ക് നീതി കിട്ടേണ്ടതുണ്ട്

ആദി⠀

Jul 21, 2021

LGBTQI+

ജൂൺ, ക്വിയർ മനുഷ്യരുടെ മാസം ഓർക്കാം, സ്റ്റോൺവാൾ വിമോചന സമര പാഠങ്ങളെ

ആദി⠀

Jun 07, 2021

LGBTQI+

തരിക സഹജരേ, ഞങ്ങൾക്കൊരു മനുഷ്യമുദ്ര, മറപ്പുര

ആദി⠀

May 18, 2021

Poetry

നാൽക്കാലി

ആദി⠀

Apr 15, 2021

Poetry

കാലുകൾക്കിടയിലും തലയ്ക്ക് മേലേയുമുള്ള രഹസ്യങ്ങൾ

ആദി⠀

Jan 11, 2021