ഡോ. ജയകൃഷ്ണൻ ടി.

എപിഡിമിയോളജിസ്റ്റ്, പൊതുജനാരോഗ്യ ഗവേഷകൻ.

Movies

ഭ്രമയുഗം ഐതിഹ്യമല്ല, രാഷ്ട്രീയം തന്നെയാണ്

ഡോ. ജയകൃഷ്ണൻ ടി.

Feb 19, 2024

Health

ചെറുപ്പക്കാരിലെ ആകസ്മിക മരണം, കോവിഡ് വാക്സിൻ: ഐ.സി.എം.ആർ പഠനം ബാക്കിയാക്കുന്ന സംശയങ്ങൾ

ഡോ. ജയകൃഷ്ണൻ ടി.

Dec 04, 2023

Health

കുഷ്ഠരോഗത്തിന്റെ ഈ വരവ് ഭയപ്പെടേണ്ടതില്ല

ഡോ. ജയകൃഷ്ണൻ ടി., മനില സി. മോഹൻ

Oct 27, 2023

Health

നിപ: എന്തുകൊണ്ട് കോഴിക്കോട്? എന്താണ് ജാഗ്രത?

ഡോ. ജയകൃഷ്ണൻ ടി.

Sep 13, 2023

Health

മനുഷ്യരുമായി സഹവസിക്കാനെത്തിയ ​​​​​​​ആറ്​ വൈറസുകളുടെ അതിജീവനകഥ

ഡോ. ജയകൃഷ്ണൻ ടി.

Oct 22, 2022

Health

​മരണമില്ലാത്ത കോവിഡിനൊപ്പം ജീവിക്കാൻ ​​​​​​​മനുഷ്യർ പഠിക്കേണ്ട പാഠങ്ങൾ

ഡോ. ജയകൃഷ്ണൻ ടി.

Feb 22, 2022

Health

ഉണ്ണാത്തവർക്ക് ഇലയോ? ഉണ്ടവർക്ക് പായയോ? എന്താണ് പ്രയോറിറ്റി ?.

ഡോ. ജയകൃഷ്ണൻ ടി.

Aug 20, 2021

Health

ഇനി വീണ്ടെടുക്കാം; മാസ്‌കുകൾക്ക് പിന്നിലെ മാനവിക മുഖം

ഡോ. ജയകൃഷ്ണൻ ടി.

Apr 03, 2021

Health

അടുത്ത മഹാമാരിയിലേക്ക്​ ഒരു മ്യൂ​ട്ടേഷന്റെ അകലം മാത്രം

ഡോ. ജയകൃഷ്ണൻ ടി.

Feb 25, 2021

Health

പുതിയ രോഗങ്ങളുടെ ഉൽപത്തികളെക്കുറിച്ച് രണ്ട് ഉപന്യാസങ്ങൾ

ഡോ. ജയകൃഷ്ണൻ ടി.

Feb 19, 2021

Health

പാൻഡമിക്ക് റിഫ്‌ളക്ഷൻസ്

ഡോ. ജയകൃഷ്ണൻ ടി.

Jan 09, 2021

Health

കോവിഡ് വാക്‌സിനുകൾ എത്തി, ഇനി ഫലപ്രാപ്തി പരിശോധിക്കാം

ഡോ. ജയകൃഷ്ണൻ ടി.

Dec 24, 2020

Health

കേരളത്തിൽ കുറേനാൾ കൂടി കോവിഡ് തുടരും

ഡോ. ജയകൃഷ്ണൻ ടി.

Nov 18, 2020