വി. വിജയകുമാർ

പാലക്കാട് ഗവ. വിക്‌ടോറിയ കോളേജിൽ ഭൗതികശാസ്ത്രം വിഭാഗത്തിൽ അധ്യാപകനായിരുന്നു. ക്വാണ്ടം ഭൗതികത്തിലെ ദാർശനിക പ്രശ്‌നങ്ങൾ, ഉത്തരാധുനിക ശാസ്ത്രം, ശാസ്ത്രം - ദർശനം - സംസ്‌കാരം, കഥയിലെ പ്രശ്‌നലോകങ്ങൾ, ശാസ്ത്രവും തത്വചിന്തയും തുടങ്ങിയവ പ്രധാന കൃതികൾ.

Film Studies

ബലിമൃഗങ്ങള്‍, ചാവേറുകള്‍; തമസ്‌കരിക്കപ്പെടുന്ന സിനിമകള്‍

വി. വിജയകുമാർ

Nov 10, 2023

Book Review

മലയാള നോവലുകളുടെ തെരഞ്ഞെടുപ്പ്: വായനയുടെയും വിമർശനത്തിന്റെയും പക്ഷങ്ങൾ

വി. വിജയകുമാർ

Sep 01, 2023

Film Studies

ഡോൺ പാലത്തറയുടെ ‘അമ്മിണി’: വളര്‍ത്തുമൃഗം തന്നെയായ മനുഷ്യൻ

വി. വിജയകുമാർ

Aug 10, 2023

Kerala

കുടില പദ്ധതിയുടെ കാലത്തെ മിത്ത്​, യാഥാർഥ്യം

വി. വിജയകുമാർ

Aug 05, 2023

Film Studies

ഓപ്പണ്‍ഹീമറുടെ ജീവിതം ചലച്ചിത്രമാകുമ്പോള്‍

വി. വിജയകുമാർ

Jul 22, 2023

Science and Technology

ഐൻസ്‌റ്റൈൻ പുതുക്കി നിർമിച്ച ലോകം

വി. വിജയകുമാർ

Oct 21, 2022

Reading a Poet

‘ബംഗാൾ': കവിതയും ചരിത്രവും

വി. വിജയകുമാർ

Aug 10, 2022

Literature

പ്രതിചരിത്രമെഴുതുന്ന നോവൽ പുസ്തകം

വി. വിജയകുമാർ

Jul 04, 2022

Science and Technology

പ്രതിസന്ധിയിലാണ്​ ഇന്ത്യയിലെ ശാസ്​ത്രജീവിതം

വി. വിജയകുമാർ

Feb 22, 2022

Health

ശാസ്ത്രവും സാങ്കേതികവിദ്യയും നേരിട്ട കോവിഡ് കാല വിചാരണകൾ

വി. വിജയകുമാർ

Nov 05, 2021

Movies

എട്ടു വയസ്സുള്ള നാല്​ ​​​​​​​പെൺ കണ്ണുകൾ

വി. വിജയകുമാർ

Oct 15, 2021

Memoir

താണു പത്മനാഭൻ: യമുനയ്ക്കുവേണ്ടി പാടിയ ഗായകൻ

വി. വിജയകുമാർ

Sep 20, 2021

Memoir

കഥ പറയു​മ്പോൾ കരയും, ചിരിക്കും; ​​​​​​​അത്ര സ്വഭാവികമായിരുന്നു സി.വി. ശ്രീരാമൻ

വി. വിജയകുമാർ

Sep 08, 2021

Book Review

പരിണാമം സത്യത്തെ മറയ്ക്കുന്നു?

വി. വിജയകുമാർ

Jul 14, 2021

Science and Technology

യാഥാർത്ഥ്യവും ജ്ഞാനവും വ്യത്യസ്ത സംവർഗ്ഗങ്ങളാണ്

വി. വിജയകുമാർ

Apr 27, 2021

Science and Technology

ശാസ്ത്രം ഒരു വിശുദ്ധപശുവല്ല

വി. വിജയകുമാർ

Apr 22, 2021

Science and Technology

ഫോയർബാഹിനെ കുറിച്ചുള്ള പ്രബന്ധങ്ങളും ജ്ഞാനശാസ്ത്രവും

വി. വിജയകുമാർ

Apr 15, 2021

Science and Technology

ഗണസിദ്ധാന്തം ഭവശാസ്ത്രമാകുന്നു

വി. വിജയകുമാർ

Apr 07, 2021

Science and Technology

സത്താവാദവിരുദ്ധമായ ഭൗതികശാസ്ത്രത്തിനു വേണ്ടി

വി. വിജയകുമാർ

Mar 30, 2021

Science and Technology

ശാസ്ത്രയുദ്ധങ്ങൾ

വി. വിജയകുമാർ

Mar 24, 2021

Science and Technology

ശാസ്ത്രവും രൂപകാത്മകഭാഷയും

വി. വിജയകുമാർ

Mar 17, 2021

Kerala

ഇടതുപക്ഷ തുടർഭരണം: ചില സന്ദേഹങ്ങൾ

വി. വിജയകുമാർ

Mar 14, 2021

Science and Technology

ഗണിതഭാഷയെ കുറിച്ചു വീണ്ടും

വി. വിജയകുമാർ

Mar 10, 2021

Science and Technology

​​​​​​​ പരീക്ഷണശാലയിലെ ജീവിതം

വി. വിജയകുമാർ

Mar 04, 2021