ഡോ. ശിവപ്രസാദ് പി.

കാലിക്കറ്റ് യൂണിവേഴ്സിറ്റി മലയാള വിഭാഗത്തിൽ അസി. പ്രൊഫസർ. ഓർമ്മച്ചാവ് എന്ന നോവൽ പ്രസിദ്ധീകരിച്ചിട്ടുണ്ട്.

Theater

ബ്രസീൽ, ബംഗ്ലാദേശ്, ചിലി, പലസ്തീൻ… ലോകത്തെ തിയേറ്ററിലേക്ക് വികസിപ്പിച്ച 12 നാടകങ്ങൾ

ഡോ. ശിവപ്രസാദ് പി.

Feb 23, 2024

Movies

മാവോയിസ്റ്റ് - ഒച്ചയും ഒച്ചും

ഡോ. ശിവപ്രസാദ് പി.

Feb 09, 2024

Literature

പതനങ്ങളുടെ ആവിഷ്കാരമായിരുന്നു ആശാൻ

ഡോ. ശിവപ്രസാദ് പി.

Jan 19, 2024

India

ബാബറിപ്പള്ളി തകർക്കപ്പെടുമ്പോൾ കുട്ടിയായിരുന്നുവെന്ന ന്യായം ഇപ്പോഴെനിക്ക് മതിയാകാതെ വന്നിരിക്കുന്നു…

ഡോ. ശിവപ്രസാദ് പി.

Jan 04, 2024

Movies

നേരും കാതലും, മോഹൻലാലും മമ്മൂട്ടിയും

ഡോ. ശിവപ്രസാദ് പി.

Dec 23, 2023

Short Story

കളി

ഡോ. ശിവപ്രസാദ് പി.

Dec 22, 2023

Literature

50 തികയുന്ന ‘എന്റെ കഥ’; ആ കഥയിലെ മാധവിക്കുട്ടിയും കമലാദാസും

ഡോ. ശിവപ്രസാദ് പി.

Dec 16, 2023

Media

മാതൃഭൂമിയുടെയും മനോരമയുടെയും വിശ്വാസക്കോൾമയിർ

ഡോ. ശിവപ്രസാദ് പി.

Dec 13, 2023

Society

ആർത്തവലഹള ആരുണ്ടാക്കി?

ഡോ. ശിവപ്രസാദ് പി.

Dec 04, 2023

Media

രാജബാധയേറ്റ മനോരമയും മാതൃഭൂമിയും ഏഷ്യാ​നെറ്റും

ഡോ. ശിവപ്രസാദ് പി.

Nov 14, 2023

Short Story

ഒറ്റക്കൊമ്പ്

ഡോ. ശിവപ്രസാദ് പി.

Sep 29, 2021