വി. ജയദേവ്​

മാധ്യമപ്രവർത്തകൻ, കവി, നോവലിസ്റ്റ്, കഥാകൃത്ത്. ഭൂമിയോളം ചെറുതായ കാര്യങ്ങൾ, ചോരപ്പേര്,മായാബന്ധർ (നോവൽ), ഒരു കാറ്റിനെ എങ്ങനെ വായിക്കും, ഒരു പൂമ്പൊടി കൊണ്ടും ഒരു പൂക്കാലം കൊണ്ടും, കപ്പലെന്ന നിലയിൽ ഒരു കടലാസ് തുണ്ടിന്റെ ജീവിതം (കവിതാ സമാഹാരങ്ങൾ), ഭയോളജി, മരണക്കിണർ എന്ന ഉപമ (കഥാസമാഹാരം) എന്നിവ പ്രധാന പുസ്തകങ്ങൾ.

Travel

ഏതു വഴിയും തെറ്റിച്ചുനീങ്ങുന്ന ഒരേയൊരു വഴിവിട്ട യാത്ര

വി. ജയദേവ്​

Oct 29, 2021

Travel

പുറംവെളുപ്പിന്റെ വിലക്കുകളുടെ ഉൾക്കാട്ടിൽ മനുഷ്യനെ നോക്കാൻ വരുന്നോ?

വി. ജയദേവ്​

Oct 22, 2021

Travel

ഒന്നിൽ നിന്നുതന്നെ പുറപ്പെട്ടു പോവുന്ന പല യാത്രകൾ

വി. ജയദേവ്​

Oct 15, 2021

Travel

ഏതു കാഴ്ചയാണ് അവനവനെ അകലങ്ങളിലേക്ക് വലിച്ചെറിയുക

വി. ജയദേവ്​

Oct 08, 2021

Travel

ആരുമൊരിക്കലെങ്കിലും കൊതിക്കും, ഒരു ജന്മം കൂടി ഇവിടെ

വി. ജയദേവ്​

Oct 01, 2021

Travel

ഭൂമിയെ ഇത്രമേൽ മധുരമായി മറ്റാർക്ക് പ്രണയിക്കാനാവും

വി. ജയദേവ്​

Sep 24, 2021

Travel

ഒരു യാത്ര കൊണ്ടൊന്നും ഒരിക്കലും തീരാത്ത ഒരേയൊരു യാത്ര

വി. ജയദേവ്​

Sep 17, 2021

Travel

മനസ്സെന്ന മഹാസ്ഫടികത്തിലെ ജീവിക്കുന്ന അഗ്നി

വി. ജയദേവ്​

Sep 10, 2021

Travel

ആരെയും ഭൂമിയുടെ കാമുകന്മാരാക്കുന്ന വഴിവിട്ട വഴിയേ...

വി. ജയദേവ്​

Sep 03, 2021

Travel

ഏതു മതിൽ കൊണ്ട് മറച്ചുപിടിക്കും മനുഷ്യപ്പേടിയെ

വി. ജയദേവ്​

Aug 27, 2021

Travel

ആരാണ് അല്ലെങ്കിലും ഒരു വെള്ള ‘പ്പൊക്ക'ത്തെ ഇഷ്ടപ്പെട്ടുപോവാത്തത്

വി. ജയദേവ്​

Aug 20, 2021

Travel

കാലങ്ങളുടെ കെട്ട ചോര മണക്കുന്ന കൊട്ടാരക്കോട്ട

വി. ജയദേവ്​

Aug 13, 2021

Travel

സ്വന്തം കുരുതിയിലേക്ക് നോക്കിപ്പറക്കുന്ന ചിറകടിയൊച്ചകൾ

വി. ജയദേവ്​

Aug 06, 2021

Travel

ലോഥൽ എന്നാൽ ജീവിച്ചിരിക്കുന്ന സെമിത്തേരി

വി. ജയദേവ്​

Jul 30, 2021

Travel

ഭൂമിയുടെ പനി തൊട്ടുനോക്കുന്ന കാസീരംഗ

വി. ജയദേവ്​

Jul 23, 2021

Travel

പടിഞ്ഞാറൻ മരുസാഗരതീരത്തെ കറപ്പുതീനികൾ

വി. ജയദേവ്​

Jul 16, 2021

Travel

കാണാത്തതും കാഴ്​ചയാവുന്ന ധർമശാല

വി. ജയദേവ്​

Jul 09, 2021

Travel

കാലത്തെ, കാഴ്ചയെ ഉപ്പിലിട്ടുവച്ചു കച്ച്

വി. ജയദേവ്​

Jul 02, 2021

Travel

മഹാമൗനം വന്നു വിളിക്കും, മനസിന്റെ പല നിറങ്ങളെ

വി. ജയദേവ്​

Jun 25, 2021

History

കാലം പാതി മായ്ച്ചുകളഞ്ഞ കല്ലിന്റെ സൂര്യകവിത

വി. ജയദേവ്​

Jun 18, 2021

Travel

മറക്കപ്പെട്ട കാലങ്ങളുടെ ജീവിക്കുന്ന സെമിത്തേരി

വി. ജയദേവ്​

Jun 11, 2021

Travel

ആദ്യത്തെ ഇന്ത്യയുടെ അവസാനത്തെ ഗ്രാമം

വി. ജയദേവ്​

Jun 04, 2021

Travel

അസ്തമിക്കാത്ത സൂര്യന്റെ ആളൊഴിഞ്ഞ സെമിത്തേരി

വി. ജയദേവ്​

May 28, 2021

India

ഉന; മരണം കാത്തുകിടക്കുന്ന ഒരു കാളക്കിടാവ്

വി. ജയദേവ്​

May 21, 2021