വി. എസ്. സനോജ്

മാധ്യമപ്രവർത്തകൻ, ചലച്ചിത്ര​ പ്രവർത്തകൻ. സനോജ്​ സംവിധാനം​ ചെയ്​ത ‘ബേണിങ്​’ എന്ന ഹിന്ദി ചിത്രം ഗോവ ഉൾപ്പെടെ നിരവധി രാജ്യാന്തര ചലച്ചിത്രമേളകളിൽ പ്രദർശിപ്പിച്ചിട്ടുണ്ട്​.

Obituary

ഉള്ളിലിരിപ്പുകളുടെ നഗ്നത കാണിച്ചുതന്നയാൾ

വി. എസ്. സനോജ്

Sep 25, 2023

Media

FAKE എസ്​റ്റേറ്റ്​

വി. എസ്. സനോജ്

Aug 04, 2023

Media

മനോലോ സോളോയും മീന കൊട്വായും ഇന്ത്യൻ ജേർണലിസവും

വി. എസ്. സനോജ്

Apr 12, 2023

Memoir

365 അവനവൻ കടമ്പകൾ

വി. എസ്. സനോജ്

Jan 05, 2023

Dalit

രാംനാഥ് കോവിന്ദ് അറിയാനിടയില്ലാത്ത, പരുംഖിലെ ആ ദളിതൻ

വി. എസ്. സനോജ്

Oct 23, 2022

Movies

സാധ്യതകളുടെ വിപ്ലവമാണ് ​​​​​​​ഇനി നടക്കാൻ പോകുന്നത്

വി. എസ്. സനോജ്

Aug 19, 2022

India

ഹസാർഡ് ലൈറ്റ് കത്തിക്കിടപ്പുണ്ട്, ശ്രദ്ധിച്ചാൽ നന്ന്

വി. എസ്. സനോജ്

Mar 11, 2022

Agriculture

ഒരു പൊട്ടറ്റോ റിപ്പബ്ലിക്കിലെ രണ്ട് ഉപരാജ്യങ്ങൾ

വി. എസ്. സനോജ്

Dec 30, 2021

India

യു.പി.വോട്ടിന്റെ (മാറ്റിവരയ്ക്കാവുന്ന) ലക്ഷ്മണരേഖകൾ

വി. എസ്. സനോജ്

Dec 01, 2021

Travel

റൊങ്പാകളുടെ കാടാറുമാസ ഗ്രാമത്തിൽ, ഒരിക്കൽ

വി. എസ്. സനോജ്

Oct 24, 2021

Travel

ഹാട്ടുവിന്റെ ശൃംഗത്തിലേക്ക് പുകയൂതി, കേറുന്നവർ

വി. എസ്. സനോജ്

Oct 16, 2021

Travel

നഗാവിന്റെ വന്യഭൂതകാലങ്ങളിലേക്ക്, കാംരൂപിലൂടെ

വി. എസ്. സനോജ്

Oct 09, 2021

Travel

സ്ഫടിക ജലാശയത്തിലെ മംഗളോയ്​ഡ്​ മുഖമുള്ള മീൻവേട്ടക്കാർ

വി. എസ്. സനോജ്

Oct 02, 2021

Travel

വടിത്തല്ല് ഗ്യാങിന്റെ പൊടിവഴികൾ, സെർസയിലെ ജലമില്ലാ ഊരുകൾ

വി. എസ്. സനോജ്

Sep 25, 2021

Travel

രണ്ടറ്റങ്ങൾക്കു നടുവിലെ ദേശത്തെ, ടാർപോളിനാൽ മുഖംമറയ്ക്കപ്പെട്ട പള്ളികൾ

വി. എസ്. സനോജ്

Sep 15, 2021

Travel

മഹാനിർവാൺ റോഡിലെ ഒറ്റമുറിയും അയൽഗല്ലിയിലെ ചോപ്പനമ്മൂമ്മയും

വി. എസ്. സനോജ്

Sep 12, 2021

Travel

സാരിത്തലപ്പുകൊണ്ട് മുഖംമറച്ച, ജംഗിപുരിലെ പെൺതെറുപ്പുകാർ

വി. എസ്. സനോജ്

Sep 04, 2021

Media

സോനാഗാച്ചിയെ പറ്റിച്ച നോട്ടുകളും കുമാർതുലിയ്ക്ക് വേണ്ട പച്ചമണ്ണും

വി. എസ്. സനോജ്

Aug 27, 2021

Media

ഗന്ധകിയുടെ കാട്ടുവഴിയ്ക്കും പെരുമഴയ്ക്കുമിടെ രാവണ്ടിയിൽ, ഒരു വഴക്കുപുരാണം

വി. എസ്. സനോജ്

Aug 20, 2021

Media

ബുന്ദേലിന്റെ നദിയാഴങ്ങളിലെ, കുഞ്ഞുദേഹങ്ങൾ

വി. എസ്. സനോജ്

Aug 13, 2021

Media

ടീസ്റ്റാനദി തൊട്ട്, നോർബുവിന്റെ വഴിയെ, റിംപോഷെയുടെ മടയിൽ

വി. എസ്. സനോജ്

Aug 07, 2021

India

അസം- മിസോ: ഒരു വടക്കുകിഴക്കൻ തർക്കഗാഥ

വി. എസ്. സനോജ്

Aug 05, 2021

Travel

ഖജിയാറിന്റെ പ്രേമത്താരയിൽ, മൂന്ന് അരസികർ

വി. എസ്. സനോജ്

Jul 31, 2021

Media

മദൻപുരയിൽ നിന്ന് ജയാപുരിലേക്കുള്ള മനുഷ്യാകലങ്ങൾ

വി. എസ്. സനോജ്

Jul 23, 2021