പി. പ്രേമചന്ദ്രൻ

അധ്യാപകൻ, ചലച്ചിത്ര പ്രവർത്തകൻ, എഴുത്തുകാരൻ.

Education

മാതൃഭാഷയ്ക്കുമേൽ കത്തിവെക്കുന്ന പി എസ് സി അട്ടിമറി

പി. പ്രേമചന്ദ്രൻ

Jun 13, 2024

Memoir

ചെലവൂർ വേണു തീക്ഷ്ണമായ ഒരാവിഷ്കാരമായിരുന്നു…

പി. പ്രേമചന്ദ്രൻ

Jun 03, 2024

Movies

‘പോലീസ്... പോലീസ്’, സബ് ടൈറ്റിൽ: ‘പൗലോസ്… പൗലോസ്’, ജോണിനോടു ചെയ്യുന്ന ക്രൂരകൃത്യങ്ങൾ

പി. പ്രേമചന്ദ്രൻ

Jun 01, 2024

Education

റദ്ദാക്കപ്പെട്ട മലയാളം ജൂനിയർ അധ്യാപക തസ്തികകളും തിരുത്തപ്പെട്ട ഉത്തരവും, തൊഴിൽ നഷ്ടമായവരുടെ കണ്ണീരിനുകൂടി വിദ്യാഭ്യാസ വകുപ്പ് മറുപടി പറയണം

പി. പ്രേമചന്ദ്രൻ

Mar 19, 2024

Movies

'ദ ഓൾഡ് ഓക്ക്' ഭാവിക്കുവേണ്ടിയുള്ള രാഷ്ട്രീയ സിനിമ

പി. പ്രേമചന്ദ്രൻ

Dec 15, 2023

Education

എ പ്ലസിനെ പരിഹസിക്കുന്ന മന്ത്രിയുള്ളപ്പോൾ എ പ്ലസുകാരെ ആക്ഷേപിക്കുന്ന ഡയറക്ടർ സ്വഭാവികം

പി. പ്രേമചന്ദ്രൻ

Dec 07, 2023

Movies

പലസ്തീൻ മനുഷ്യർക്കിടയിലെ 200 മീറ്റർ

പി. പ്രേമചന്ദ്രൻ

Nov 03, 2023

Education

മരണത്തിനുമേല്‍ പുതപ്പിക്കുന്ന ശിക്ഷാവിധികള്‍

പി. പ്രേമചന്ദ്രൻ

Aug 30, 2023

Movies

ശിക്ഷയായി മാറുന്ന കയ്യടികൾ

പി. പ്രേമചന്ദ്രൻ

Aug 06, 2023

Education

46 മലയാളം അധ്യാപക തസ്​തികകൾ ഇല്ലാതായി; ഭാഷാ പഠനത്തോടുള്ള അതിനീചമായ വിവേചനം

പി. പ്രേമചന്ദ്രൻ

Jun 13, 2023

Education

ശിക്ഷ കിട്ടിയ ആളായാണ് വിരമിച്ചത്, ഞാന്‍ അതിനെ ചോദ്യം ചെയ്യും

മനില സി. മോഹൻ, പി. പ്രേമചന്ദ്രൻ

Jun 09, 2023

Education

വാദം പൊതുവിദ്യാഭ്യാസ സംരക്ഷണം, മക്കൾ അൺ എയ്​ഡഡിൽ

പി. പ്രേമചന്ദ്രൻ

Jun 07, 2023

Education

മിണ്ടാത്ത കെ.എസ്.ടി.എ, കരിക്കുലം റിവിഷന്‍ എന്ന നാടകം, മലയാളത്തിലെ ഇംഗ്ലീഷ് മീഡിയം

പി. പ്രേമചന്ദ്രൻ, മനില സി. മോഹൻ

Jun 05, 2023

Education

വിമർശനം, സർക്കാർ ശിക്ഷ പി.​ പ്രേമചന്ദ്രൻ ആദ്യമായി തുറന്നു പറയുന്നു

മനില സി. മോഹൻ, പി. പ്രേമചന്ദ്രൻ

Jun 01, 2023

Education

പുതിയ ക്ലാസ്​, പുതിയ കുട്ടികൾ… അധ്യാപകരേ, നിങ്ങളും പുതിയവരായോ?

പി. പ്രേമചന്ദ്രൻ

Jun 01, 2023

Cultural Studies

കുറിഞ്ഞി; ഉള്ളുപൊള്ളുന്ന മേലേരിക്കനലുകൾ

പി. പ്രേമചന്ദ്രൻ

Feb 11, 2023

Theater

‘ഇറ്റ്‌ഫോക്കി’ൽ നിന്ന് ചലച്ചിത്ര അക്കാദമിക്കും ചിലത് പഠിക്കാനുണ്ട്

പി. പ്രേമചന്ദ്രൻ

Feb 09, 2023

Movies

പനാഹിയുടെ ‘കുറ്റം’, ശിക്ഷ; മതം എന്ന ഭരണകൂടം

പി. പ്രേമചന്ദ്രൻ

Feb 06, 2023

Movies

പ്രതീക്ഷയോടെ, ചില ഇന്ത്യൻ സിനിമകളെക്കുറിച്ച്​

പി. പ്രേമചന്ദ്രൻ

Dec 08, 2022

Movies

ഭാവനയുടെ മാന്ത്രികത അനുഭവിക്കാം, വരൂ, അലഹാന്ദ്രോയിലേക്ക്​

പി. പ്രേമചന്ദ്രൻ

Dec 07, 2022

Movies

അടിത്തട്ടി​ലെ മനുഷ്യർ നായകരായ സെർബിയൻ സിനിമ

പി. പ്രേമചന്ദ്രൻ

Dec 06, 2022

Movies

ബേലാ താർ; സിനിമയിലെ സാഹസികമായ കാവ്യാത്മകത

പി. പ്രേമചന്ദ്രൻ

Dec 05, 2022

Movies

‘നോ ബെയേഴ്​സ്​’ കാണാം, പനാഹിയുടെ മോചനത്തിനുള്ള ശബ്​ദമാകാം​

പി. പ്രേമചന്ദ്രൻ

Dec 04, 2022

Movies

സംഘർഷങ്ങളെ സംഗീതമാക്കുന്ന രണ്ടുപൂച്ചകൾ

പി. പ്രേമചന്ദ്രൻ

Dec 03, 2022