യു. ജയചന്ദ്രൻ

എഴുപതുകളിലെ ശ്രദ്ധേയനായ കവി. ദേശാഭിമാനി, പമ്പരം തുടങ്ങിയ പ്രസിദ്ധീകരണങ്ങളിൽ ജോലി ചെയ്തു. 1980 മുതൽ 37 വർഷം ദക്ഷിണാഫ്രിക്കയിലെ അംടാട്ട ഹോളിക്രോസ് ഹൈസ്കൂളിൽ. ഡെപ്യൂട്ടി പ്രിൻസിപ്പലായി വിരമിച്ചു. സൂര്യന്റെ മാംസം കവിതാ സമാഹാരം

Memoir

‘‘നിങ്ങളുടെ കുട്ടിയെ അഡ്മിറ്റ് ചെയ്യാൻ ആ ക്ലാസിലിടമുണ്ട്, പക്ഷെ…’’

യു. ജയചന്ദ്രൻ

Apr 21, 2024

India

നാർസിസിസത്തിന്റെ ആഹ്ലാദകാലം

യു. ജയചന്ദ്രൻ

Apr 19, 2024

Memoir

ദക്ഷിണാഫ്രിക്കൻ ബാന്റുസ്റ്റാനിൽ ജീവിതത്തിന്റെ ഒന്നാമങ്കം; ശുഭം

യു. ജയചന്ദ്രൻ

Apr 14, 2024

Memoir

ബോധമറ്റവനെപ്പോലെ തൊഴിൽവേട്ടക്കിറങ്ങിയ കാലം

യു. ജയചന്ദ്രൻ

Apr 07, 2024

Memoir

‘എന്റെ സർ നെയിം മ​ണ്ടേല, നിങ്ങളുടേതോ?’

യു. ജയചന്ദ്രൻ

Mar 31, 2024

Memoir

ഉള്ളു പൊള്ളിക്കുന്ന ചില ദൃശ്യങ്ങൾ

യു. ജയചന്ദ്രൻ

Mar 24, 2024

Memoir

കറുത്തവരുടെ രാജ്യം, അവിടുത്തെ യാഥാർഥ്യങ്ങൾ

യു. ജയചന്ദ്രൻ

Mar 17, 2024

Memoir

നയ്റോബിയിലെ രണ്ടാമൂഴം

യു. ജയചന്ദ്രൻ

Mar 10, 2024

Memoir

മിസ് ആരാച്ച്; പേടി​ച്ച് ഓടിക്കൊണ്ടിരുന്ന ഒരു ആഫ്രിക്കൻ സ്ത്രീയുടെ ജീവിതം

യു. ജയചന്ദ്രൻ

Mar 03, 2024

Memoir

മോയ് യുടെ കെന്യയിൽനിന്ന് മണ്ടേലയുടെ ദക്ഷിണാഫ്രിക്കയിലേക്ക്; ഒരു പലായന കാലം

യു. ജയചന്ദ്രൻ

Feb 25, 2024

Memoir

നവരസങ്ങളും നിറഞ്ഞൊഴുകിയ നഗരരാത്രികള്‍

യു. ജയചന്ദ്രൻ

Feb 18, 2024

Memoir

ആര്യ സ്കൂളുകളുടെ ചരിത്രത്തിലെ ആദ്യ അധ്യാപക ദമ്പതിമാർ

യു. ജയചന്ദ്രൻ

Feb 11, 2024

Memoir

‘ഇത് മുത്തെങ്കിൽ മുത്ത്, കുരിശെങ്കിൽ കുരിശ്’

യു. ജയചന്ദ്രൻ

Feb 03, 2024

Memoir

മോയ് സാമ്രാജ്യത്തിലെ പൗരാവകാശ പരീക്ഷണങ്ങൾ

യു. ജയചന്ദ്രൻ

Jan 28, 2024

Memoir

‘മാവ് മാവ്’ വിപ്ലവവും ഡേഡന്‍ കിമാത്തിയുടെ ഗറില്ലകളും

യു. ജയചന്ദ്രൻ

Jan 21, 2024

Memoir

ചിനുവ അച്ചെബെയുടെ നോവൽ വിവർത്തനത്തെ ഒരു മലയാളി പത്രാധിപർ വെളിച്ചം കാണാത്ത സ്മാരകമാക്കിയ കഥ

യു. ജയചന്ദ്രൻ

Jan 13, 2024

Memoir

പശു മസായിയുടെ തോഴൻ, കശാപ്പു​ ചെയ്ത്, മാംസവും തിന്ന് അവർ അവയോട് നന്ദി പറയും

യു. ജയചന്ദ്രൻ

Jan 07, 2024

Memoir

ആരാപ് മോയ് യുടെ പ്രസിഡൻഷ്യൽ കോമഡി ഷോ

യു. ജയചന്ദ്രൻ

Dec 31, 2023

Memoir

താടി വളർത്തിയവരെയും യൂണിവേഴ്സിറ്റി വിദ്യാഭ്യാസമുള്ളവരെയും പേടിച്ച ഭരണാധികാരിയുടെ രാജ്യം

യു. ജയചന്ദ്രൻ

Dec 24, 2023

Memoir

ഗിരിയാമാ ഗ്രാമത്തിലെ കള്ളും അഹമ്മദ് എന്ന ആനയും

യു. ജയചന്ദ്രൻ

Dec 16, 2023

Memoir

തിക്ക തിരിച്ചുതന്ന എഴുത്ത്

യു. ജയചന്ദ്രൻ

Dec 10, 2023

Memoir

ആദ്യത്തെ ആഫ്രിക്കൻ സഫാരി

യു. ജയചന്ദ്രൻ

Dec 03, 2023

Memoir

കമ്മ്യൂണിസം മഹാ അപരാധമായിരുന്ന കെന്യ, മഖൻ സിംഗ് എന്ന കമ്മ്യൂണിസ്റ്റ്

യു. ജയചന്ദ്രൻ

Nov 26, 2023

Memoir

ഭൂമധ്യരേഖ ‘കണ്ടുപിടിച്ച’ പെൺകുട്ടി

യു. ജയചന്ദ്രൻ

Nov 19, 2023