ഇന്ദുമേനോൻ

കഥാകൃത്ത്, നോവലിസ്റ്റ്, കവി. കപ്പലിനെക്കുറിച്ചൊരു വിചിത്രപുസ്തകം, ഒരു ലെസ്ബിയൻ പശു, സംഘപരിവാർ, എന്റെ കഥ എന്റെ പെണ്ണുങ്ങളുടേയും തുടങ്ങിയവ പ്രധാന കൃതികൾ.

India

ഒരു വെറും മൺകല്ല്

ഇന്ദുമേനോൻ

Jan 05, 2024

Science and Technology

ഗതികാല ഗൂഗിള്‍ രതികാല ഗൂഗിള്‍ സരസ്വതികാല ഗൂഗിള്‍

ഇന്ദുമേനോൻ

Sep 07, 2023

Society

അശ്ലീല ശബ്ദതാരാവലി

ഇന്ദുമേനോൻ

Jun 30, 2023

Memoir

ഞാന്‍ ഉപേക്ഷിച്ച എന്റെ മലയാളം ഡിപ്പാര്‍ട്ട്‌മെൻറ്​

ഇന്ദുമേനോൻ

May 29, 2023

Minority Politics

ഹിന്ദു ദേവതകളായി മതപരിവർത്തനം ചെയ്യപ്പെടുന്ന ഗോത്രദൈവങ്ങൾ

ഇന്ദുമേനോൻ

May 05, 2023

Autobiography

എന്റെ കഥ

ഇന്ദുമേനോൻ

Oct 23, 2022

Gender

മുടിഭ്രഷ്ടം (മുറിച്ച ആണ്മുടിയിൽ നമ്മുടെ ചോര)

ഇന്ദുമേനോൻ

Jun 23, 2022

Autobiography

എന്റെയുമവന്റെയും, പന്നിവാലുള്ള മനുഷ്യക്കുഞ്ഞ്; രാക്ഷസയുറുമ്പുകൾക്ക് തിന്നാനാകാത്ത അദൃശ്യക്കുഞ്ഞ്

ഇന്ദുമേനോൻ

Apr 05, 2022

Autobiography

എന്റെ മജ്ജകളിൽ പ്രേമത്തിൻ വെള്ളീഴച്ചെമ്പകങ്ങൾ എന്റെ അപസ്മാരങ്ങളിൽ കടലിലുറങ്ങും പ്രേതപുരുഷൻ

ഇന്ദുമേനോൻ

Feb 18, 2022

Autobiography

പ്രേതവും പകയുമൊളിഞ്ഞ ജെ എന്ന രണ്ടാം പൂച്ചക്കണ്ണൻ

ഇന്ദുമേനോൻ

Feb 10, 2022

Autobiography

വിഷയരളികൾ പൊടുന്നനെ പൂത്തു... ജീവിതാസക്തിയും കവിതയുമിണചേർന്നു... എന്നിട്ടും ആ ജനാല അടഞ്ഞതേയില്ല

ഇന്ദുമേനോൻ

Feb 03, 2022

Autobiography

​​​​​​​ചിത്തരോഗാശുപത്രിയിൽ നിന്ന്​ എന്റെ അതിഥി; അപരിചിതോന്മാദപ്പരിണാമ മനുഷ്യൻ

ഇന്ദുമേനോൻ

Jan 27, 2022

Autobiography

ചാണക്യസൂത്രം അഥവാ രാജൻ വർഗീസ് ജോസഫിന്റെ ​​​​​​​മരണാകാശമുഖ ജീവിതം

ഇന്ദുമേനോൻ

Jan 20, 2022

Autobiography

ഗുണ്ടകളും കാമിനിമാരും എഴുതുന്ന അജ്ഞാതജീവിതം നീറ്റച്ചുണ്ണാമ്പിൻ പെൺജീവിതം

ഇന്ദുമേനോൻ

Jan 13, 2022

Memoir

നീലത്താമര

ഇന്ദുമേനോൻ

Jan 06, 2022

Autobiography

ഇരപിടിത്തേറ്റകളിൽ; കുരിശേറും സ്ത്രീകൾ

ഇന്ദുമേനോൻ

Dec 30, 2021

Autobiography

മുലപ്പാൽക്കുട്ടികളെ തിന്ന രക്തരാക്ഷസൻ

ഇന്ദുമേനോൻ

Dec 23, 2021

Autobiography

എന്റെ കഥ (എന്റെ ആണുങ്ങളുടെയും)

ഇന്ദുമേനോൻ

Dec 15, 2021

Autobiography

ഒരു മാന്ത്രിക കഥയിൽ എന്റെ മിന്നാമിന്നിക്കുഞ്ഞ്

ഇന്ദുമേനോൻ

Oct 16, 2021

Autobiography

കളിമണ്ണുരുളയുടെ പുറ്റുപ്പിൽ കണ്ണീർക്കല്യാണി

ഇന്ദുമേനോൻ

Oct 05, 2021

Autobiography

മൈമൂനയുടെ അപഥ സഞ്ചാരങ്ങൾ

ഇന്ദുമേനോൻ

Oct 03, 2021

Autobiography

ശവപ്പെട്ടിയമ്മ; കരുവറയും ഞാനേ മകളെ, നിന്റെ കല്ലറയും ഞാനേ

ഇന്ദുമേനോൻ

Sep 25, 2021

Autobiography

പൊടരു പൊട്ടുന്ന തളിർപ്പെണ്ണുങ്ങൾ

ഇന്ദുമേനോൻ

Sep 18, 2021

Autobiography

നീല വിഷാദ നക്ഷത്രങ്ങളിൽ ഉന്മാദവേദനയുടെ ഒറ്റ മരം

ഇന്ദുമേനോൻ

Sep 11, 2021