ആഫ്രിക്കൻ വസന്തങ്ങൾ

യു. ജയചന്ദ്രന്‍

Memoir

‘‘നിങ്ങളുടെ കുട്ടിയെ അഡ്മിറ്റ് ചെയ്യാൻ ആ ക്ലാസിലിടമുണ്ട്, പക്ഷെ…’’

യു. ജയചന്ദ്രൻ

Apr 21, 2024

Memoir

ദക്ഷിണാഫ്രിക്കൻ ബാന്റുസ്റ്റാനിൽ ജീവിതത്തിന്റെ ഒന്നാമങ്കം; ശുഭം

യു. ജയചന്ദ്രൻ

Apr 14, 2024

Memoir

ബോധമറ്റവനെപ്പോലെ തൊഴിൽവേട്ടക്കിറങ്ങിയ കാലം

യു. ജയചന്ദ്രൻ

Apr 07, 2024

Memoir

‘എന്റെ സർ നെയിം മ​ണ്ടേല, നിങ്ങളുടേതോ?’

യു. ജയചന്ദ്രൻ

Mar 31, 2024

Memoir

ഉള്ളു പൊള്ളിക്കുന്ന ചില ദൃശ്യങ്ങൾ

യു. ജയചന്ദ്രൻ

Mar 24, 2024

Memoir

കറുത്തവരുടെ രാജ്യം, അവിടുത്തെ യാഥാർഥ്യങ്ങൾ

യു. ജയചന്ദ്രൻ

Mar 17, 2024

Memoir

നയ്റോബിയിലെ രണ്ടാമൂഴം

യു. ജയചന്ദ്രൻ

Mar 10, 2024

Memoir

മിസ് ആരാച്ച്; പേടി​ച്ച് ഓടിക്കൊണ്ടിരുന്ന ഒരു ആഫ്രിക്കൻ സ്ത്രീയുടെ ജീവിതം

യു. ജയചന്ദ്രൻ

Mar 03, 2024

Memoir

മോയ് യുടെ കെന്യയിൽനിന്ന് മണ്ടേലയുടെ ദക്ഷിണാഫ്രിക്കയിലേക്ക്; ഒരു പലായന കാലം

യു. ജയചന്ദ്രൻ

Feb 25, 2024

Memoir

നവരസങ്ങളും നിറഞ്ഞൊഴുകിയ നഗരരാത്രികള്‍

യു. ജയചന്ദ്രൻ

Feb 18, 2024

Memoir

ആര്യ സ്കൂളുകളുടെ ചരിത്രത്തിലെ ആദ്യ അധ്യാപക ദമ്പതിമാർ

യു. ജയചന്ദ്രൻ

Feb 11, 2024

Memoir

‘ഇത് മുത്തെങ്കിൽ മുത്ത്, കുരിശെങ്കിൽ കുരിശ്’

യു. ജയചന്ദ്രൻ

Feb 03, 2024

Memoir

മോയ് സാമ്രാജ്യത്തിലെ പൗരാവകാശ പരീക്ഷണങ്ങൾ

യു. ജയചന്ദ്രൻ

Jan 28, 2024

Memoir

‘മാവ് മാവ്’ വിപ്ലവവും ഡേഡന്‍ കിമാത്തിയുടെ ഗറില്ലകളും

യു. ജയചന്ദ്രൻ

Jan 21, 2024

Memoir

ചിനുവ അച്ചെബെയുടെ നോവൽ വിവർത്തനത്തെ ഒരു മലയാളി പത്രാധിപർ വെളിച്ചം കാണാത്ത സ്മാരകമാക്കിയ കഥ

യു. ജയചന്ദ്രൻ

Jan 13, 2024

Memoir

പശു മസായിയുടെ തോഴൻ, കശാപ്പു​ ചെയ്ത്, മാംസവും തിന്ന് അവർ അവയോട് നന്ദി പറയും

യു. ജയചന്ദ്രൻ

Jan 07, 2024

Memoir

ആരാപ് മോയ് യുടെ പ്രസിഡൻഷ്യൽ കോമഡി ഷോ

യു. ജയചന്ദ്രൻ

Dec 31, 2023

Memoir

താടി വളർത്തിയവരെയും യൂണിവേഴ്സിറ്റി വിദ്യാഭ്യാസമുള്ളവരെയും പേടിച്ച ഭരണാധികാരിയുടെ രാജ്യം

യു. ജയചന്ദ്രൻ

Dec 24, 2023

Memoir

ഗിരിയാമാ ഗ്രാമത്തിലെ കള്ളും അഹമ്മദ് എന്ന ആനയും

യു. ജയചന്ദ്രൻ

Dec 16, 2023

Memoir

തിക്ക തിരിച്ചുതന്ന എഴുത്ത്

യു. ജയചന്ദ്രൻ

Dec 10, 2023

Memoir

ആദ്യത്തെ ആഫ്രിക്കൻ സഫാരി

യു. ജയചന്ദ്രൻ

Dec 03, 2023

Memoir

കമ്മ്യൂണിസം മഹാ അപരാധമായിരുന്ന കെന്യ, മഖൻ സിംഗ് എന്ന കമ്മ്യൂണിസ്റ്റ്

യു. ജയചന്ദ്രൻ

Nov 26, 2023

Memoir

ഭൂമധ്യരേഖ ‘കണ്ടുപിടിച്ച’ പെൺകുട്ടി

യു. ജയചന്ദ്രൻ

Nov 19, 2023

Memoir

തിക്കയിലേക്കൊരു കുടിയേറ്റം

യു. ജയചന്ദ്രൻ

Nov 12, 2023

Memoir

ഇരുപതാം നൂറ്റാണ്ടിനു ചേരാത്ത ജോലിവ്യവസ്ഥകളോടു വിട

യു. ജയചന്ദ്രൻ

Nov 05, 2023

Memoir

കിക്കുയു മണ്ണിലെ തൊഴിൽ രഹിതനായ മലയാളി

യു. ജയചന്ദ്രൻ

Oct 28, 2023

Memoir

നമ്മുടെ കപ്പയും നേന്ത്രക്കായയും കുളിരുമുള്ള നൈറോബി

യു. ജയചന്ദ്രൻ

Oct 22, 2023

Memoir

അബിസീനിയയ്ക്ക് വിട; നയ്റോബി എന്ന അധോലോകത്തിന് വന്ദനം

യു. ജയചന്ദ്രൻ

Oct 15, 2023

Memoir

എത്യോപ്യയോട് വിടപറയും മുമ്പേ…

യു. ജയചന്ദ്രൻ

Oct 08, 2023

Memoir

ബോബ് മാർളിക്ക് വിശ്രമം നൽകി മിഥുൻ ചക്രവർത്തിയെ കൊണ്ടാടിയ അഡീസ് അബാബ

യു. ജയചന്ദ്രൻ

Oct 01, 2023

Memoir

ചേലനാട്ട് അച്യുത മേനോന്‍; എത്യോപ്യയിൽ ഒരു മലയാളി റെബൽ

യു. ജയചന്ദ്രൻ

Sep 24, 2023

Memoir

ആഫ്രിക്ക കാണാത്ത മലയാളി

യു. ജയചന്ദ്രൻ

Sep 17, 2023

Memoir

നൈൽ ജലത്തിന്റെ നിറം, ജലമില്ലാത്ത ഡെബാത്ത്

യു. ജയചന്ദ്രൻ

Sep 10, 2023

Memoir

വിപ്ലവത്തെക്കുറിച്ചും സോഷ്യലിസത്തെക്കുറിച്ചും വാചാലരായ, എന്നാൽ ഭയചകിതരുമായ മധ്യവർഗം

യു. ജയചന്ദ്രൻ

Sep 03, 2023

Memoir

അനറ്റോളി പഠിപ്പിച്ചത്

യു. ജയചന്ദ്രൻ

Aug 26, 2023

Memoir

ഗോണ്ടറിലെ പരദേശികൾ

യു. ജയചന്ദ്രൻ

Aug 20, 2023

Memoir

ഗോണ്ടറിന്റെ നിറങ്ങള്‍

യു. ജയചന്ദ്രൻ

Aug 13, 2023

Memoir

ബോബ് മാര്‍ലിയും എത്യോപ്യയും

യു. ജയചന്ദ്രൻ

Aug 04, 2023

Memoir

ഗോണ്ടറിലെ ബ്രെഹ്തും ‘ഹിന്ദ്' മാര്‍ക്‌സും | 3

യു. ജയചന്ദ്രൻ

Jul 29, 2023

Memoir

അപരിചിത രാജ്യത്ത്​, പുതിയ മനുഷ്യർക്കിടയിൽ…

യു. ജയചന്ദ്രൻ

Jul 21, 2023

Memoir

ആഫ്രിക്കൻ വസന്തങ്ങൾ

യു. ജയചന്ദ്രൻ

Jul 15, 2023